dota experts forum i vs you
 • deklare ne demek
 • ortoklaz ne demek
 • nakisa ne demek
 • sahibe ne demek
 • cicoz ne demek
 • muadil ne demek
 • astronomi ne demek
 • haraza ne demek
 • edebiyat ne demek
 • balans ne demek
 • cembiye ne demek
 • nalayık ne demek
 • sadaret ne demek
 • ehlivukuf ne demek
 • efsane ne demek
 • röyalti ne demek
 • olgusal ne demek
 • daracık ne demek
 • maden damarı ne demek
 • izometri ne demek
 • rustai ne demek
 • yorgun ne demek
 • garantörlük ne demek
 • pastoral ne demek
 • isticar ne demek
 • yeti ne demek
 • kutup ne demek
 • zülfikar ne demek
 • batarya ne demek
 • oftalmoloji ne demek
 • flört ne demek
 • obabaşı ne demek
 • çalım ne demek
 • zamanlama ne demek
 • dramatize ne demek
 • radyolink ne demek
 • vera ne demek
 • Swiss Ball Pull In ne demek
 • ciddiyet ne demek
 • paydaş ne demek
 • aferist ne demek
 • kaltaban ne demek
 • sahi ne demek
 • mahcuz ne demek
 • emin ne demek
 • savana ne demek
 • ivedi ne demek
 • panayır ne demek
 • cezbe ne demek
 • cangıl ne demek
 • izlemci ne demek
 • gsm ne demek
 • madeni ne demek
 • necip ne demek
 • madeni para ne demek
 • resul ne demek
 • dalfes ne demek
 • banliyö ne demek
 • nadir ne demek
 • elimsende ne demek
 • kulun ne demek
 • bağış ne demek
 • taksimat ne demek
 • rötar ne demek
 • zangoç ne demek
 • izci ne demek
 • tarator ne demek
 • adacyo ne demek
 • roda ne demek
 • satrap ne demek
 • tabakalama ne demek
 • jenerasyon ne demek
 • pavyon ne demek
 • bakalit ne demek
 • laklakiyat ne demek
 • hamd ne demek
 • zırva ne demek
 • istida ne demek
 • yiğit ne demek
 • aceze ne demek
 • lavta ne demek
 • paleontolojik ne demek
 • sandalet ne demek
 • eksperimantalist ne demek
 • mesih ne demek
 • gastrit ne demek
 • opalin ne demek
 • Kelimemiz
  ispir
  ispir Ne Demek?

  At veya araba uşağı. - isim

  Erzurum iline bağlı ilçelerden biri. - isim, özel

  Cümle İçerisinde Kullanım Örneği

  Aşçı yamakları, kilerci, ispir ile arabacı çocukları arabalarla paytonda.

  A. Rasim

  Anlamlarda ve örnek cümlelerde
  mavi renkli kelimelere
  tıklayarak o kelimelerin anlamlarını da öğrenebilirsiniz.
  ispir Sözcüğünün İngilizce Anlamı Nedir?
  ispir Sözcüğünün Fransızca Anlamı Nedir?
  ispir Sözcüğünün Almanca Anlamı Nedir?
  ispir Sözcüğünün Arapça Anlamı Nedir?
  ispir Sözcüğünün İspanyolca Anlamı Nedir?
  ispir Sözcüğünün İtalyanca Anlamı Nedir?
  ispir Sözcüğünün Rusça Anlamı Nedir?
   
  mutluluğun resmi cumhurbaşkanı seçimi